Обществен съвет:

  

  1.Нурие Юсуфова – родител на ученик от  първи клас-председател

 

  2.Хатче Раимова – родител на ученик от четвърти клас;

 

  3.Фикрие Хасанова-родител на ученик от първи клас

 

  4.Шемсие Мустафова-родител на ученик от втори клас

 

  5.Десислава Пепелишева-представител  на община Котел