ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” С.ФИЛАРЕТОВО, ОБЩ. КОТЕЛ, ОБЛ. СЛИВЕН

 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО:

 

 

1.     НУРИЕ ИСУФОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ

2.     ХАТЧЕ РАИМОВА – РОДИТЕЛ НА УЧЕНИК ОТ 7 КЛАС

3.     ШЕМСИЕ МУСТАФОВА – РОДИТЕЛ НА УЧЕНИК ОТ 5 КЛАС

4.     ФИКРИЕ ХАСАНОВА – РОДИТЕЛ НА УЧЕНИК ОТ 4 КЛАС

5.     АЙТЕН ХАЛИЛОВА – РОДИТЕЛ НА УЧЕНИК ОТ 2 КЛАС

 

6.     ДЕСИСЛАВА ПЕПЕЛИШЕВА – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА КОТЕЛ