ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” С.ФИЛАРЕТОВО, ОБЩ. КОТЕЛ, ОБЛ. СЛИВЕН

 

 

 

 

УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

 

 

 

 

Име,презиме и фамилия

Длъжност

 

1.

Шемсидин Ахмедов Алихюсейнов

Директор

2.

Илми Исмаилов Юмеров

Старши учител

3.

Хабибе Мустафова Салимова

Старши учител

4.

Неджибе Хикметова Вейселова

Старши учител

5.

Шербан Алиева Мусова

Учител

6.

Гюлдузар Джемалова Хамзова

Учител

7.

Хатидже Мустафова Ахмедова

Учител ЦДО

8.

Йослям Фейкова Хюсеинова

Учител ЦДО