От 11.10.1948 г. е разкрито ново светско училището с помощта на населението в селото. Отначало е било само в начален етап , през учебната 1952/1953 г. е открит и прогимназиалния етап . Училището е разположено в центъра на селото, в масивна сграда с разгърната сградна площ 1255.00 кв.метра, с двор около 10 дк. Училището ни разполага в дворната част с добре подържани площадки, с по едно футболно, баскетболно и волейболно игрище. Останалата част от двора са добре подържани зелени площи и места за отдих на децата.

 

Училището ни предлага дневна форма на обучение.

 

Учебно-възпитателния процес в училището ни се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на обучение, в слети паралелки поради малкия брой на децата - /1-3 клас/, /2-4 клас/, /5-6 клас/ и 7-8 клас/.

 

Има и ЦДО за учениците от 1-4 клас.